O utracie słuchu

O utracie słuchu

Słuch każdego człowieka przez okres całego życia powoli osłabia się. Jest to naturalny proces zużycia tego wrażliwego narządu . Najczęściej w pierwszej kolejności uszkodzeniu ulegają wysokie częstotliwości. Większość z nas potrzebuje dłuższego czasu na zauważenie istniejącego problemu ze słuchem, ale najczęściej dostrzegają to nasi bliscy.  Zaczynamy pogłaśniać telewizor, prosimy o powtórzenie słów lub po prostu nie rozumiemy wszystkiego co się do nas mówi.

Upośledzenie słuchu może być również spowodowane przez nagłe sytuacje, np. urazy akustyczne, przebyte choroby, obciążenia genetyczne …

W Polsce co szósta osoba posiada ubytek słuchu. W grupie wiekowej po pięćdziesiątym roku życia, uszczerbkiem słuchu jest obciążona  nawet, co trzecia osoba.

Podsumowując, utrata słuchu wpływa na wiele dziedzin naszego życia i obniża ich jakość w znacznym stopniu.  Aparaty słuchowe mogą z dobrym rezultatem przeciwdziałać temu procesowi, dlatego są one tak ważnym usprawnieniem życia wielu z nas.

Badania amerykańskich naukowców*  pokazały, że osoby z ubytkiem słuchu, które nie noszą aparatów słuchowych, mają większą szansę zachorowania na demencję. Po za tym pokazano, że ludzie, którzy cierpią z powodu utraty słuchu, są często nieszczęśliwi, niespokojni, pełni obaw oraz mają problemy z koncentracją .
Źródło: Hearing Loss and Incident Dementia, 2011

Dodatkowo, osoby noszące na codzień aparaty słuchowe są szczęśliwsze i odznaczają się większym optymizmem i otwartością na innych oraz ulegają mniejszemu zmęczeniu.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.