Dofinansowanie do zakupu aparatu

Dofinansowanie do zakupu aparatu

24 czerwca, 2021

Każda osoba ubezpieczona może starać się o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia (dofinansowanie przysługuje na każde uszkodzone ucho *). Osoby posiadające stopień niepełnosprawności lub grupę inwalidzką mogą dodatkowo uzyskać dotację ze środków PFRON–u oraz udział własny odliczyć
od rocznego podatku dochodowego.

Nasz specjalista dokładnie poinformuje o przysługujących dofinansowaniach.

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą.